Học chứng chỉ kế toán ở Hà Nội – CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Báo cáo tài chính giữa năm và niên độ của các doanh nghiệp.   Các nội dung cần báo cáo tài chính trong doanh nghiệp Tài sản. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác. Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh. Thuế và các khoản nộp Nhà nước. Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán. Các luồng tiền. Các doanh nghiệp còn phải cung cấp đầ...
Đọc thêm

khuyến mãi tháng 9

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

ĐT: 0979 163 530
Email: tuankd3.kthn@gmail.com
Website: http://hocchungchiketoan.org

CS1: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân
CS2: Xuân Thủy- Cầu Giấy
CS3: KĐT Việt Hưng - Long Biên

CS4: KĐT Văn Khê - Hà Đông

CS5: Thị Trấn Đông Anh - HN
CS6: Lê Hồng Phong - TP. Nam Định
CS7: Trần Thái Tông - TP Thái Bình
CS8: Thọ Xương - TP. Bắc Giang

CS9: Trung Thành - TP Thái Nguyên
CS10: Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh
CS11: Lê Chân - TP Hải Phòng
CS12: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

CLOSE
CLOSE