1
Kinh nghiệm làm kế toán

Các lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN 2015

Một số điểm lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2015 I.ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Xem thêm

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015

Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2015 I. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI

Xem thêm

Hướng dẫn kê khai thuế qua mạng

Hướng dẫn nộp tờ khai, kê khai thuế qua mạng với hệ thống iHTKK Lưu ý: để thực hiện nộp tờ

Xem thêm

Lỗi runtime khi sử dụng HTKK

Khi sử dụng HTKK có rất nhiều những lỗi khiến cho quá trình kê khai thuế của bạn không thể

Xem thêm

Các lỗi thường gặp với phần mềm HTKK

Các lỗi HTKK thường gặp với phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế. Trong quá trình Hỗ trợ cộng đồng

Xem thêm

Lỗi kết xuất HTKK thiếu bảng kê bán ra, mua vào

Cách xử lý lỗi kết xuất HTKK thiếu bảng kê bán ra, mua vào Thông thường, bảng kê bán ra,

Xem thêm

Nghị định 115/2015/NĐ-CP về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định chi

Xem thêm

Quy định thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định 959/QĐ-BHXH Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Xem thêm

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Xem thêm

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 là luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2016 về chế độ bảo

Xem thêm