1

Mẫu báo cáo thu chi tiền mặt năm 2018

công ty kế toán hà nội giảm 50% học phí

website Học chứng chỉ kế toán xin chia sẻ mẫu báo cáo thu chi tiền mặt mới nhất 2016 mẫu-báo-cáo-thu-chi-tiền-mặt

Chi tiết cách sử dụng báo cáo thu chi tiền mặt

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng
2. Thời hạn gửi báo cáo:
– Chậm nhất ngày 15 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, trụ sở chính TCTD (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) truyền số liệu báo cáo hoạt động tháng trước của từng sở giao dịch, chi nhánh TCTD trong hệ thống về NHNN thông qua Cục Công nghệ tin học.
– Chậm nhất ngày 15 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi số liệu báo cáo hoạt động tháng trước cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở.
3. Hình thức báo cáo: Báo cáo điện tử.
4. Đơn vị nhận báo cáo: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên cùng địa bàn (để sử dụng tại đơn vị).
5. Hướng dẫn lập báo cáo: Các TCTD lập vào ngày cuối tháng. Số liệu trong mẫu lấy từ tổng số tiền thu, chi qua quỹ nghiệp vụ trong tháng có đối chiếu với số liệu kế toán.
I/ Tiền mặt tại đơn vị:
– Cột (1): Phản ánh các loại tiền (từ tiền lớn đến tiền nhỏ, theo chất liệu đồng tiền)
– Cột (2): Tồn quỹ cuối kỳ tháng trước mang sang
– Cột (3) và cột (9): Phản ánh số tiền thu chi của quỹ nghiệp vụ phát hành với NHNN chi nhánh Tỉnh, TP.
– Cột (4) và cột (10): Phản ánh số tiền thu chi của quỹ nghiệp vụ về điều chuyển vốn bằng tiền mặt giữa các TCTD trong cùng hệ thống với nhau
– Cột (5) và cột (11): Phản ánh số tiền thu chi của quỹ nghiệp vụ về điều chuyển vốn bằng tiền mặt giữa các TCTD khác hệ thống với nhau
– Cột (6) và cột (12): Phản ánh số tiền thu chi từ lưu thông, thu chi chuyển tiền, cho vay.
– Cột (7) và cột (13): Phản ánh các khoản thu chi đổi loại như: đổi cơ cấu các loại tiền thuộc quỹ nghiệp vụ; đổi tiền lành, tiền rách cho dân cư.
– Cột (8) = cột (3) + cột (4) + cột (5) + cột (6) + cột (7)
– Cột (14) = cột (9) + cột (10) + cột (11) + cột (12) + cột (13)
– Cột (15): Phản ánh tồn quỹ nghiệp vụ đến ngày cuối tháng
– Cột (16), (17): Phản ánh tỷ lệ % các loại tiền thu, chi trong kỳ trong tổng số tiền thu, chi trong tháng.
II/ Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý:
Cột (1): Phản ánh các loại tiền (từ tiền lớn đến tiền nhỏ, theo chất liệu đồng tiền)
Cột (2): Tồn quỹ cuối kỳ tháng trước mang sang
Cột (3): Phản ánh số tiền không đủ TCLT nhập trong kỳ
Cột (4): Phản ánh số tiền không đủ TCLT xuất trong kỳ
Cột (5): Phản ánh số tiền không đủ TCLT tồn quỹ cuối kỳ
Cơ sở để thu thập số liệu: sổ quỹ tiền mặt, sổ thu, chi tiền mặt; bảng kê thu chi tiền mặt.
Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông: là tiền thu đổi cho khách hàng theo Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN ngày 22/8/2008 và tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông qua tuyển chọn kiểm đếm.

Để tải mẫu báo cáo thu chi tiền mặt mới nhất bạn vui lòng để lại Email phía dưới bài viết này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn trong thời gian sớm nhất.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *