1
Tài liệu kế toán

Thủ tục gửi thang lương, bảng lương

Ngày 21/12/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao

Xem thêm

Tài khoản kế toán

Hiểu được kết cấu chung của một tài khoản kế toán và kết cấu của các TKKT chủ yếu. Thực

Xem thêm

Ký hiệu hóa đơn bị sai, phát hiện ra sau khi nộp thông báo phát hành

Hỏi: Công ty A có đặt in hóa đơn của công ty B theo hợp đồng số 01 ngày 29/12/2010

Xem thêm

50 câu trắc nghiệm môn Kế Toán

1. Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc cơ bản của kế toán a. Hoạt động liên tục b.

Xem thêm

Kế toán tài sản cố định

Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến tài sản cố định

Xem thêm

Thực hành ghi sổ kế toán – TS Trần Phước

Hướng dẫn ghi sổ trong môn học hệ thống thông tin kế toán. Các bước trong quy trình kế toán

Xem thêm

Hệ thống thông tin kế toán

Trong bối cảnh kinh tế thị trường nước ta hiện nay, kế toán cung cấp tất cả những thông tin

Xem thêm

Sơ đồ luân chuyển chứng từ

Tài liệu tham khảo Sơ đồ luân chuyển chứng từ sử dụng trong việc xây dựng hệ thống thông tin

Xem thêm

Thuế giá trị gia tăng

• Thuế trị giá gia tăng – Là một loại thuế gián thu được thu ở nhiều khâu dựa vào

Xem thêm

Bài tập kế toán doanh nghiệp

Tài liệu có 166 trang gồm tổng cộng trên 50 bài tập kế toán tôi biên soạn ra từ rất

Xem thêm